Περιβαλλοντική εκπαίδευση και πληροφόρηση (Κριτήρια 1-6)

Σε κάθε ακτή πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας Πίνακας Ανακοινώσεων, διπλής όψης, με τα έντυπα στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σε μεγάλες σε μήκος ακτές καλό είναι να υπάρχουν περισσότεροι Πίνακες (περίπου ένας ανά 500 μέτρα). Σε όλες τις βραβευμένες με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτές οι Πίνακες Ανακοινώσεων πρέπει να ακολουθούν την ίδια διάταξη του περιεχομένου έντυπου υλικού πληροφόρησης και καθοδήγησης.

Κριτήριο 1.Πληροφορίες για το Διεθνές Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» στον Πίνακα Ανακοινώσεων.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων τοποθετούνται:

 • Το ιστορικό και τα Κριτήρια του Προγράμματος τα οποία περιέχονται στο τρίπτυχο φυλλάδιο της ΕΕΠΦ που αποστέλλεται στους διαχειριστές των ακτών. Το φυλλάδιο είναι μεγέθους Α4 και τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων ανοικτό, και από τις δύο πλευρές, σε οριζόντια θέση.
 • Η Αφίσα του Προγράμματος η οποία επίσης αποστέλλεται στους διαχειριστές των ακτών. Οι διαστάσεις της είναι: 50 εκ. πλάτος x 70 εκ. ύψος και παρουσιάζει όλες τις βραβευμένες ακτές και μαρίνες της χώρας για τη συγκεκριμένη χρονιά.
 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς, ο οποίος περιέχεται στην αίτηση υποψηφιότητας στα ελληνικά και αγγλικά. Μπορεί να τοποθετηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων σε μέγεθος Α4 ή σε ξεχωριστή πινακίδα, πάνω στην ακτή
 • Το ιστορικό και τα Κριτήρια του Προγράμματος "Green Key" (ελληνικά & αγγλικά). Το φυλλάδιο είναι μεγέθους Α4 και τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων ανοικτό, και από τις δύο πλευρές, σε οριζόντια θέση.
 • Οι τίτλοι και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των πέντε εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τις οποίες προγραμματίζει να διοργανώσει η αιτούσα αρχή, σε μέγεθος Α4. Το έντυπο θα πρέπει να ανανεώνεται με φωτογραφικό υλικό σε όσες από τις περιβαλλοντικές δραστηριότητες έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Το ωράριο του ναυαγοσώστη ή του υπεύθυνου ατόμου για τα ναυαγοσωστικά εφόδια σε μέγεθος μισό Α4 αλλά με έντονα γράμματα.
 • Η πινακίδα με το όνομα της ακτής και του υπεύθυνου διαχείρισης της ακτής καθώς και με τον αριθμό τηλεφώνου όπου οφείλει να είναι διαθέσιμος, η οποία αποστέλλεται από την ΕΕΠΦ και συμπληρώνεται από τον Διαχειριστή. Οι διαστάσεις της είναι 24 εκ. πλάτος x 34 εκ. ύψος. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται πρέπει να είναι ανεξίτηλα, διαφορετικά η πινακίδα να ανανεώνεται τακτικά.
 • Πληροφορίες για τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης ακτής και της γύρω περιοχής, σε μέγεθος Α4, κατά προτίμηση με φωτογραφία τους.
 • Σχεδιάγραμμα της ακτής. Το σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι έγχρωμο, καλαίσθητο και εύκολα κατανοητό από το κοινό. Πρέπει να περιέχει και να εντοπίζει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με τη χρήση μικροσχημάτων (pictograms), με το σχετικό επεξηγηματικό υπόμνημα, στα Ελληνικά και Αγγλικά. Το σχεδιάγραμμα, σε μέγεθος τουλάχιστον Α3 οριζόντιο ώστε να είναι απολύτως ευανάγνωστο, θα αναγράφει την κλίμακα και τον προσανατολισμό.
 • Τα Αποτελέσματα Ελέγχου Νερών Κολύμβησης σε μέγεθος Α4 και το επεξηγηματικό έντυπο των αποτελεσμάτων
 • Οδηγίες για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, σε μέγεθος Α4.
 • Άδεια παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας (χρειάζονται μόνον ο αριθμός αδείας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία - σε μισό Α4).
 • Οι ενδείξεις με pictograms της ύπαρξης στην ακτή Τηλεφώνου, Πρώτων Βοηθειών, Ναυαγοσωστικών Εφοδίων, WC, Ντους, Δοχείων Ανακύκλωσης, Προσβάσεων και WC για ΑΜΕΑ κ.α. εξυπηρετήσεων, πρέπει να τοποθετηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων, αλλά οπωσδήποτε και σε ξεχωριστές πινακίδες με βελάκια κατεύθυνσης πάνω στην ακτή, που θα βοηθούν τον επισκέπτη να εντοπίσει εύκολα τις υπηρεσίες αυτές.

Επιπλέον στον Πίνακα Ανακοινώσεων οφείλουν να τοποθετηθούν:

 • Επεξήγηση του συστήματος σημαιών που χρησιμοποιεί ο ναυαγοσώστης
 • Ώρες λειτουργίας των σταθμών Πρώτων Βοηθειών
 • Επείγοντα τηλέφωνα για την αστυνομία, τις Πρώτες Βοήθειες (ασθενοφόρο), για το Λιμεναρχείο και τα κάθε είδους τηλέφωνα επειγόντων περιστατικών π.χ. έκτακτο περιστατικό τοξικών ή πετρελαιοειδών στη θάλασσα.

Σχέδιο Πίνακα Ανακοινώσεων

Ο Πίνακας Ανακοινώσεων, σε κατάλληλη θέση για τους επισκέπτες στην ακτή, θα πρέπει να είναι διπλής όψης (μια πλευρά τα στοιχεία στα Ελληνικά και η άλλη στα Αγγλικά), αρκετά μεγάλων διαστάσεων, ώστε να χωρούν άνετα όλα τα έντυπα, να έχει κάλυμμα (π.χ. plexiglass) και από τις δύο του πλευρές και μόνιμες, σταθερές βάσεις. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να γίνουν δύο ξεχωριστοί ισομεγέθεις Πίνακες Ανακοινώσεων. Από την ΕΕΠΦ παραδίδεται σχέδιο Πίνακα Ανακοινώσεων με την επιθυμητή διάταξη των πληροφοριακών στοιχείων που περιέχει. Σε περίπτωση πρακτικής αδυναμίας κατασκευής τέτοιου πίνακα, θα μπορεί το σχέδιο να προσαρμοσθεί καταλλήλως ώστε να χωράει οπωσδήποτε όλα τα αναγκαία στοιχεία.

Ενδείκνυται να πλαστικοποιούνται τα μόνιμα στοιχεία που περιέχονται στον πίνακα αντί του απλού χαρτιού και πάντως, όταν ξεθωριάζουν από τον ήλιο, πρέπει να αντικαθίστανται εγκαίρως.

Οι ενδείξεις προσφερόμενων υπηρεσιών καλό είναι να βρίσκονται στον Πίνακα Ανακοινώσεων (αν δεν χωράνε στον υπάρχοντα μπορεί να δημιουργηθεί ένας δεύτερος, αλλά είναι προτιμότερο ο Πίνακας να έχει τις αναγκαίες διαστάσεις ώστε να χωρούν όλες οι ενδείξεις). Παράλληλα, οφείλουν να εμφανίζονται και σε ξεχωριστές κατευθυντήριες πινακίδες με βέλη που θα βοηθούν στον εύκολο εντοπισμό των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

- Παράρτημα Β: προβολή των πληροφοριών του προγράμματος

 

Κριτήριο 2.Οι Διαχειριστές των ακτών (Δήμοι ή ιδιωτικοί φορείς) και οι υπεύθυνοι των ακτών θα πρέπει να συνεργάζονται για να μπορούν να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Υποχρεωτικό κριτήριο Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση προωθεί τους σκοπούς του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία":

 • Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση των χρηστών που βρίσκονται εκεί για αναψυχή και εκείνων που ζουν εκεί, καθώς και τη φροντίδα για το παράκτιο/παραλίμνιο περιβάλλον. 
 • Εκπαιδεύοντας το προσωπικό και τους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στη διαχείριση των πόρων της παράκτιας ή της παραλίμνιας ζώνης.
 • Προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της αναψυχής και του τουρισμού της περιοχής.
 • Προωθώντας την ανταλλαγή ιδεών και τη συνεργασία μεταξύ του Προγράμματος "Γαλάζια Σημαία" και των υπολοίπων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του FEE ("Οικολογικά Σχολεία", "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον", "Μαθαίνω για τα Δάση" και "Green Key").

Στην Αίτηση Υποψηφιότητας της ακτής είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνονται οι προγραμματισμένες για τη νέα χρονιά δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και οι αντίστοιχες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.

Είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιούνται από τους κατά τόπους Διαχειριστές στο Δήμο στον οποίο ανήκει η ακτή τουλάχιστον πέντε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (οι 3 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου). Οι δραστηριότητες οφείλουν να εστιάζονται σε θέματα περιβάλλοντος, θέματα σχετικά με το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» καθώς και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Κάποιες τουλάχιστον από τις δραστηριότητες πρέπει να γίνουν στην ίδια την ακτή και να αναφέρονται άμεσα στο παράκτιο περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να είναι σχετικές με τα θέματα που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο, αλλά και αποτελεσματικές, ενώ οφείλουν να αξιολογούνται κάθε χρόνο από τους τοπικούς φορείς ώστε να βελτιώνονται συνεχώς.

Εάν υπάρχουν τοπικές φυσικές ιδιαιτερότητες στη ίδια τη βραβευμένη με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτή ή στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. κρινάκι της άμμου, αμμοθίνες κ.α.) προτείνεται μια ή δύο από τις προγραμματισμένες περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες να εστιάζονται σε σχετικά θέματα φυσικού περιβάλλοντος.

Όταν οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ακτής παρουσιάζουν ευρύτερο ενδιαφέρον και αφορούν στην τοπική κοινωνία ή στους επισκέπτες της, είναι υποχρεωτικό να παρέχεται έγκαιρα η σχετική ενημέρωση για την πληροφόρηση και προσέλκυση του κοινού. Οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων, συνοδευόμενες από το σχετικό φωτογραφικό υλικό και τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους. Οι πληροφορίες για δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορούν επίσης να δημοσιοποιούνται σε τοπικά κέντρα, εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ευαίσθητες φυσικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών) κοντά σε μια παραλία βραβευμένη  με "Γαλάζια Σημαία" (π.χ. ριζοφόρων ή υποθαλάσσιων λιβαδιών), προτείνεται να υπάρχουν ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την προστασία τους.

Τύποι δραστηριοτήτων

Είναι υποχρεωτικό να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, για διαφορετικές ομάδες χρηστών της ακτής. Ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιούνται επί της ακτής και να είναι επικεντρωμένες άμεσα στο παράκτιο περιβάλλον. Οι διαφορετικοί τύποι περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 5 κατηγορίες:

Δραστηριότητες παθητικής συμμετοχής: Η κατηγορία περιλαμβάνει εκθέσεις, ταινίες, παρουσιάσεις, προβολή διαφανειών, συνέδρια, ανοιχτές συζητήσεις, παρουσιάσεις από ειδικούς σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση της ακτής κλπ.

Δραστηριότητες ενεργητικής συμμετοχής: Η κατηγορία περιλαμβάνει ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, θεατρικά, καθαρισμούς, παρατηρήσεις παράκτιου περιβάλλοντος, καταδύσεις, επιθεωρήσεις, διαγωνισμούς φωτογραφίας και σχεδίου/ζωγραφικής, δράσεις αποκατάστασης του οικοσυστήματος, εφαρμογές πράσινης τεχνολογίας, προγράμματα υιοθεσίας ακτής, κοινοτικά προγράμματα παρακολούθησης της ακτής κλπ.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες: Η κατηγορία περιλαμβάνει εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προσωπικού ακτής-μαρίνας, ναυαγοσωστών, καθαριστών, αστυνομικών-λιμενικών, ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο κλπ.

Εκδόσεις και μέσα μαζικής επικοινωνίας:  Η κατηγορία περιλαμβάνει παραγωγή φυλλαδίων, αυτοκόλλητων, ερμηνευτικών σημάτων, αναμνηστικών καρτών, έκδοση newsletter - βιβλίων, παραγωγή τσαντών, T-shirt, αφισών, ραδιοφωνικές εκπομπές κλπ.

Κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης για τη «Γαλάζια Σημαία»: Συνίσταται οι βραβευμένες με τη "Γαλάζια Σημαία" ακτές να διαθέτουν ένα κέντρο περιβαλλοντικής πληροφόρησης (κτίριο ή περίπτερο), όπου θα παρέχονται πληροφορίες για το πρόγραμμα και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση. Ένα τέτοιο κέντρο θα πρέπει να προσφέρει τόσο δραστηριότητες και εκθέσεις, όσο και πληροφορίες για τη φύση και το περιβάλλον και με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί ως κέντρο περιβαλλοντικής ερμηνείας και εκπαίδευσης. Πληροφορίες γα τη θέση του και τις δραστηριότητες που προσφέρονται θα πρέπει να παρέχονται στην ακτή και στα κοντινά γραφεία τουρισμού. Το κέντρο θα πρέπει να είναι ανοιχτό για το γενικό κοινό και όχι μόνο για τους μαθητές της περιοχής, παρέχοντας πληροφορίες και οργανώνοντας δραστηριότητες για όλους.

Ομάδες-στόχοι (target groups)

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα μεγάλο εύρος κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων. Είναι πρωταρχικής σημασίας οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με τους διαχειριστές ακτών της περιοχής, να οργανώσουν προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων, επηρεάζοντας άμεσα τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Οι κοινωνικοί εταίροι-ενδιαφερόμενα μέρη είναι οι επισκέπτες, οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα παροχής υπηρεσιών τουρισμού, οι αλιείς, οι τοπικές βιομηχανίες κλπ. Οι κατηγορίες, ο αριθμός και οι ομάδες-στόχοι των δραστηριοτήτων θα πρέπει να είναι ανάλογες των συνθηκών και των χαρακτηριστικών της περιοχής εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε έναν κατά βάση τουριστικό προορισμό, περισσότερες από μία δραστηριότητες που αφορούν στον τουρισμό θα πρέπει να είναι διαθέσιμες ανά κολυμβητική περίοδο στο γενικό κοινό.

Σύνδεση με υπάρχοντα προγράμματα-δραστηριότητες

Οι περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να αποτελούν τμήμα υφιστάμενων προγραμμάτων-δραστηριοτήτων (Agenda 21, Οικολογικά Σχολεία κλπ). Επιπλέον, συστήνεται οι τοπικές αρχές να συνεργάζονται με τοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις για την οργάνωση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες

Πληροφορίες για τις διαθέσιμες στο γενικό κοινό δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης οφείλουν να είναι διαθέσιμες στην ακτή και στα περιοδικά και εφημερίδες, τα οποία είναι διαθέσιμα στα τοπικά γραφεία τουρισμού. Η έντυπη πληροφορία θα πρέπει να περιλαμβάνει: το είδος των δραστηριοτήτων, τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησης, την ομάδα στόχο κλπ.

Μη αποδεκτές από το πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι αποδεκτές από το πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» είναι:

Δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης μίας βραβευμένης με "Γαλάζια Σημαία" ακτής, όπως γενικοί καθαρισμοί, διαχείριση απορριμμάτων, ανακύκλωση, πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον (που υποχρεούται ο διαχειριστής να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων) κλπ.

Δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον τουρισμό, χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τις τοπικές αρχές ως τμήμα της διαχείρισης που διαχείρισης που σχετίζεται με την υγιεινή, την ασφάλεια, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

Παραδείγματα καλών πρακτικών

Παραδείγματα καλών πρακτικών στην υλοποίηση δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

 1. Διαλέξεις, σεμινάρια, προβολή φιλμ ή/και διαφανειών, εκθέσεις φωτογραφίας ή/και ζωγραφικής, έντυπο υλικό (αφίσα, αυτοκόλλητα, ανακοινώσεις, φυλλάδια κ.ά.), όλα φυσικά σχετικά με το περιβάλλον και την προστασία του.
  Παραδείγματα: α. Προκήρυξη διαγωνισμού φωτογραφίας και ζωγραφικής από το διαχειριστή της ακτής για μαθητές Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου με θέμα το ευρύτερο περιβάλλον της ακτής. β. Προκήρυξη διαγωνισμού έρευνας του ευρύτερου χώρου της ακτής για στοιχεία της φύσης άγνωστα μέχρι σήμερα στους κατοίκους (ζώα, φυτά και δένδρα της ακτής και θαλάσσιο περιβάλλον) γ. Διαλέξεις/Ομιλίες με προβολή διαφανειών από κάποιον ειδικό, όπως ο περιβαλλοντολόγος της Νομαρχίας, δάσκαλος, καθηγητής Γυμνασίου/Λυκείου
 2. Ο Δήμος και ο κάθε Διαχειριστής μπορεί να οργανώσει επισκέψεις σε βιολογικό σταθμό της περιοχής για κατοίκους και μαθητές Σχολείων.
 3. Οργάνωση δενδροφυτεύσεων για παιδιά και ενηλίκους. Το πρόγραμμα των δενδροφυτεύσεων έχει πολλές παραλλαγές και μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις ενδιαφέροντος, κυρίως στα παιδιά. Οφείλει όμως να γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το αρμόδιο Δασαρχείο.
 4. Ραδιοφωνικά μηνύματα και τηλεοπτικές παρουσιάσεις με θέματα σχετικά με το περιβάλλον και τη φύση της περιοχής (θάλασσα, λίμνες, ποτάμια, χείμαρροι, ρυάκια, δένδρα, φυτά).
 5. Οργάνωση επισκέψεων σε περιοχές υγρότοπων (λίμνες, βάλτοι) για τη γνωριμία και τη συνειδητοποίηση της ζωής που υπάρχει στους χώρους αυτούς.
 6. Έκδοση αφίσας, φυλλαδίου, αυτοκόλλητου, ανακοινώσεων, από το διαχειριστή με θέμα το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ή για δράσεις προστασίας περιβάλλοντος
 7. Συνεργασία με σχολεία της περιοχής σας που συμμετέχουν στα Προγράμματα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης "Φύση χωρίς Σκουπίδια" και "Πράσινες Γωνιές της Γειτονιάς μου"
 8. Συνεργασία με σχολεία της περιοχής σας που συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του FΕΕ "Οικολογικά Σχολεία", "Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον" και "Μαθαίνω για τα Δάση"
 9. Η σύνταξη και αποστολή ενός κανονισμού Καθαριότητας (σε φυλλάδιο) για τους κατοίκους της περιοχής.
 10. Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες από σχολεία, Προσκόπους, Οδηγούς, εξωραϊστικούς συλλόγους της περιοχής της βραβευμένης ακτής.
 11. Έρευνα με ερωτηματολόγια για το κοινό με θέματα προστασίας της παράκτιας περιοχής. Πιθανές ερωτήσεις για το ερωτηματολόγιο αυτό:
  α. αν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες είναι ενήμεροι για το Διεθνές Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"
  β. πόσα σχολεία ασχολούνται με προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες πληροφορούνται για τις έρευνες και τα αποτελέσματα των μαθητών για το Περιβάλλον.

- Παράρτημα Γ: παρέχει πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κριτήριο 3.Πληροφόρηση για την ποιότητα νερών κολύμβησης.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής πρέπει να υπάρχουν πρόσφατες πληροφορίες για την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Οι πληροφορίες πρέπει να παρουσιάζονται με ευανάγνωστη μορφή για το κοινό. Πρέπει να παρουσιάζονται σε πίνακα, με εύκολα αναγνωρίσιμα σύμβολα που αντιστοιχούν στα αποτελέσματα των επιθυμητών και επιτρεπτών ποσοστών. Αυτό θα επιτρέπει σε όλους, άσχετα από τη γλώσσα τους, να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες.

Αυτά τα δεδομένα πρέπει να ανανεώνονται τακτικά και, οπωσδήποτε, όχι σε διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα. Οι διαχειριστές (Δήμοι, ξενοδοχεία) που έχουν την ευθύνη να αναρτούν τα αποτελέσματα νερών κολύμβησης πρέπει να το κάνουν αμέσως μόλις τα παραλαμβάνουν από την επίσημη ιστοσελίδα ή/και τα διαπιστευμένα εργαστήρια.

Είναι ευθύνη των τοπικών αρχών και διαχειριστών να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών αναλύσεων στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής αλλά και όπου αλλού επιθυμούν εντός ενός μηνός από την ημερομηνία μικροβιολογικής ανάλυσης. Τα συμπληρωμένα και λεπτομερή αποτελέσματα πρέπει να είναι διαθέσιμα από τις τοπικές αρχές στα κέντρα πληροφόρησης του Δήμου.

Προτείνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τον παρακάτω τρόπο:

Κατεβάστε το παραπάνω έντυπο σε μορφή acrobat pdf ή σε μορφή Microsoft Word document.

- Παράρτημα Δ

Κριτήριο 4.Πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον στον παράκτιο χώρο, πρέπει να υπάρχουν αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων για το κοινό.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Ο σκοπός του κριτηρίου αυτού είναι να εξασφαλισθεί η σωστή πληροφόρηση και ενημέρωση των χρηστών της ακτής για το παράκτιο οικοσύστημα και για τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος, ώστε να το διαχειρίζονται και να το προστατεύουν με υπεύθυνο τρόπο.

Οι πληροφορίες για το παράκτιο οικοσύστημα και το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον πρέπει να είναι αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων στις βραβευμένες με "Γαλάζια Σημαία" ακτές.

Οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και έναν κώδικα συμπεριφοράς για τους επισκέπτες της περιοχής. Εάν οι πληροφορίες δεν είναι όλες αναρτημένες στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον μια σύντομη σημείωση για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ευαίσθητες περιοχές σε μικρή απόσταση και όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικές περιβαλλοντικές πληροφορίες θα μπορούσαν εξάλλου να εμφανίζονται σε τουριστικούς χώρους, σε φυσικές περιοχές, ή στα γραφεία τουριστικών πληροφοριών. Οι πληροφορίες μπορούν να δημοσιεύονται σε τουριστικά φυλλάδια, τοπικές εφημερίδες ή φυλλάδια που δημιουργήθηκαν ειδικά για το σκοπό αυτό. Σε περιοχές με μεγάλη επισκεψιμότητα, προτείνεται οι πληροφορίες να παρουσιάζονται με περισσότερους από έναν τρόπο, όπως αναφέρονται παραπάνω, στις αντίστοιχες γλώσσες.

Σε περίπτωση ευαίσθητου υποθαλάσσιου περιβάλλοντος, πρέπει να προβλέπονται ειδικές πληροφορίες και οδηγίες για τους δύτες και καταδύτες.

Κριτήριο 5.Σχεδιάγραμμα στο οποίο να φαίνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες στην ακτή.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Σχεδιάγραμμα το οποίο να δείχνει την έκταση και να οριοθετεί την περιοχή βράβευσης, πρέπει να αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Το σχεδιάγραμμα πρέπει να είναι προσανατολισμένο, έγχρωμο, καλαίσθητο και εύκολα κατανοητό από το κοινό. Πρέπει να περιέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με τη χρήση εικονογραμμάτων (pictograms). Τα εικονογράμματα (pictograms) είναι διεθνώς καθιερωμένα, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζονται οπωσδήποτε σε υπόμνημα, με τις επεξηγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 1. Οριοθέτηση βραβευμένης με τη Γαλάζια Σημαία ακτής (αρχή και τέλος βραβευμένης ακτής)
 2. Προσανατολισμός (Πυξίδα)
 3. Ένδειξη "Είστε εδώ"
 4. Προστατευόμενες περιοχές ή περιοχές με ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον πάνω στην ακτή ή στα όρια αυτής
 5. Ρυάκια, ποτάμια, εκβολές αστικών λυμάτων ή σημεία υπερχείλισης που εισέρχονται στην ακτή ή σε κοντινά παράκτια νερά
 6. Αγωγός oμβρίων υδάτων
 7. Σημείο ή σημεία δειγματοληψίας
 8. Ιστός της Γαλάζιας Σημαίας
 9. Πίνακα Ανακοινώσεων
 10. Πινακίδα του Κώδικα Συμπεριφοράς στην ακτή (εάν δεν είναι στον Πίνακα Ανακοινώσεων)
 11. Σημεία πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
 12. Τουαλέτες (W.C.)
 13. Τουαλέτες (W.C.) για άτομα με ειδικές ανάγκες
 14. Ντους
 15. Τηλέφωνο
 16. Πόσιμο νερό (συσκευές παροχής πόσιμου νερού, bar, καφετέριες, εστιατόρια)
 17. Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
 18. Περιοχή όπου επιτρέπεται η πρόσβαση των τροχοφόρων στην ακτή για ειδικούς λόγους, όπως λ.χ. για ασθενοφόρα
 19. Σημεία πρόσβασης, μονοπάτια προς την ακτή, διαβάσεις των πεζών, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι κτλ.
 20. Πύργος ναυαγοσωστών και της περιοχής της ακτής που ελέγχεται από αυτούς
 21. Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός
 22. Υλικό ή/και παροχή Πρώτων Βοηθειών
 23. Ζώνες των δραστηριοτήτων αναψυχής ή απαγόρευσής τους, για την αποφυγή προστριβών μεταξύ των χρηστών (ταχύπλοα, jet-ski, windsurf, ποδήλατα θαλάσσης, κανό, καγιάκ και όρια περιοχής κολύμβησης)
 24. Θέση των εκμεταλλεύσιμων χώρων (καφετέρια, παγωτά, εστιατόρια, κτλ.)
 25. Μεγάλα δοχεία απορριμμάτων
 26. Μικρά δοχεία απορριμμάτων πάνω στην ακτή
 27. Κάδοι ανακυκλώσιμων υλικών
 28. Ενδεικτικές πινακίδες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες
 29. Εγκεκριμένη τοποθεσία οργανωμένης κατασκήνωσης
 30. Κλίμακα σχεδιαγράμματος
 31. Στάση λεωφορείου κοντά στην ακτή και θέση ενοικίασης ποδηλάτων (εφόσον υπάρχουν)
 32. Τοπικά σημεία ενδιαφέροντος 

Κριτήριο 6.Ο Κώδικας Συμπεριφοράς πρέπει να είναι αναρτημένος στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Οι κανονισμοί χρήσης της παραλίας πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο κοινό εφόσον ζητηθούν.

Υποχρεωτικό Κριτήριο: Σε όλες τις περιοχές/χώρες

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς πρέπει να εμφανίζεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ακτής, ενώ επιπλέον μπορεί να αναρτάται σε όλα τα σημεία πρόσβασής της. Τα διεθνή σύμβολα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμα από οποιονδήποτε π.χ. σε αποβάθρες ή μικρούς μόλους με ρηχά νερά ή βράχους θα ήταν καλό να αναγράφεται σε μια πινακίδα "Απαγορεύονται οι βουτιές", στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Ο κώδικας συμπεριφοράς μπορεί να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με την παρουσία κατοικίδιων ζώων, τις ζώνες δραστηριοτήτων, την αλιεία, την υποχρεωτική χρήση των δοχείων απορριμμάτων και ιδίως των ανακυκλώσιμων, τη χρήση των ποδηλάτων θαλάσσης και άλλων σκαφών, το ελεύθερο κάμπινγκ, την απαγόρευση ανάματος φωτιάς και κίνησης τροχοφόρων κ.λπ.

Έντυπα με τους κανονισμούς χρήσης της παραλίας πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό εφόσον ζητηθούν.

Το ωράριο διαθεσιμότητας του εξοπλισμού Α’ Βοηθειών, του ναυαγοσωστικού εξοπλισμού ή/και παρουσίας του ναυαγοσώστη στην ακτή πρέπει να αναγράφεται σε εμφανές σημείο στον Πίνακα Ανακοινώσεων και υποχρεωτικά στον Ναυαγοσωστικό Πύργο. Πρέπει επίσης να είναι διαθέσιμη η επεξήγηση του συμβολισμού των προειδοποιητικών σημαιών που χρησιμοποιούν οι ναυαγοσώστες αναλόγως συνθηκών.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ: Κριτήρια 7-11, Ποιότητα νερών κολύμβησης >

Page files: