Διεθνές Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"

Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" στην Ελλάδα από το 1992. Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε τη δεκαετία του '80. Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

519 Ελληνικές ακτές, 15 μαρίνες και ένα σκάφος αειφόρου τουρισμού κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” για το 2018 - 2η η Ελλάδα Παγκοσμίως

Δείτε εδώ:

Page files: 

Οδηγίες προς τους διαχειριστές ακτών - Αίτηση για το 2019

Οι διαχειριστές των ακτών που σκοπεύουν να υποβάλλουν αίτηση για να βραβευθεί με τη Γαλάζια Σημαία η ακτή τους για το 2019 θα πρέπει να κάνουν login και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 14η Δεκεμβρίου 2018.