Οδηγίες Οργάνωσης Μαρίνας

Έντυπα για τον Πίνακα Ανακοινώσεων για τις Μαρίνες

 • Η Αφίσα του Προγράμματος (ελληνικά & αγγλικά) . Οι διαστάσεις της είναι: 70cm ύψος Χ 50cm πλάτος.Παρουσιάζει όλες τις βραβευμένες ακτές και μαρίνες της χώρας για τη συγκεκριμένη χρονιά.
 • Αφισέτα "Όνομα Μαρίνας & Διαχειριστή" (pdf) (και σε μορφή doc)
 • Αφισέτα για νέες μαρίνες στο πρόγραμμα "Μαρίνα υποψήφια για το 2022" (pdf)
 • "Κώδικας Συμπεριφοράς" (pdf)
 • Δείγμα "Πίνακα Ανακοινώσεων" (pdf)
 • Το Σχεδιάγραμμα της μαρίνας πρέπει να είναι έγχρωμο, καλαίσθητο και εύκολα κατανοητό από το κοινό. Πρέπει να περιέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που υπάρχουν στην μαρίνα, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ με τη χρήση μικροσχημάτων (pictograms). Τα μικροσχήματα (pictograms) θα πρέπει να παρουσιάζονται οπωσδήποτε σε υπόμνημα, με τις επεξηγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  - Δείτε ένα ​Δείγμα "Σχεδιαγράμματος Μαρίνας" (pdf)
  - Κατεβάστε τα μικροσχήματα/pictogrammes πατώντας εδώ.
 • Το ιστορικό και τα Κριτήρια του Προγράμματος "GREEN KEY" (ελληνικά & αγγλικά)

Page files: