Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής

Οι ακτές που έχουν βραβευθεί για τη συμμετοχή τους την προηγούμενη χρονιά, ξεκινούν να ετοιμάζουν την ακτή τους στις αρχές του Ιουνίου, έχοντας λάβει εγκαίρως  από τη Γραμματεία του Προγράμματος όλα τα ενημερωτικά έντυπα της νέας χρονιάς. Οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα, αφού ετοιμάσουν, σύμφωνα με τα γνωστά κριτήρια, την ακτή τους, να παραλάβουν και αναρτήσουν τη Γαλάζια Σημαία έως την 1η Ιουλίου. Δεν μπορούν όμως να την αναρτήσουν εάν δεν έχουν και τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων των νερών για την ακτή τους.

Φωτογραφικό υλικό

Οι Διαχειριστές των βραβευμένων ακτών για να λάβουν τη Γαλάζια Σημαία θα πρέπει να αποστείλουν το φωτογραφικό υλικό από την οργάνωση της ακτής τους της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου. Για να δείτε τον κατάλογο με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ.

Στην ακτή θα πρέπει να τοποθετηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση τα εξής:

Πίνακας Ανακοινώσεων

  Ο Πίνακας Ανακοινώσεων είναι βασικό στοιχείο της βράβευσης, μιας και σε αυτόν  παρουσιάζεται στο   κοινό όλη η πληροφόρηση που απαιτεί το Διεθνές Πρόγραμμα.  Πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο στην ακτή, να είναι μεγάλων διαστάσεων (περίπου 2μ.πλάτος Χ 1,5μ.ύψος) , ώστε  να χωρούν άνετα όλα τα έντυπα, να έχει κάλυμμα (ίσως plexiglass), γερές βάσεις και να  είναι διπλής όψεως ώστε στη μία πλευρά να τοποθετούνται τα ελληνικά έντυπα και στην  άλλη τα αγγλικά. (Δείτε δείγματα "Πίνακα Ανακοινώσεων" για την ελληνική πλευρά και  για την αγγλική πλευρά).

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων τοποθετούνται τα εξής:

 • Ο Χάρτης ακτών, μαρινών και σκαφών που βραβεύτηκαν στην περιοχής σας για τη συγκεκριμένη χρονιά. Το έντυπο είναι μεγέθους Α4 και τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή σας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.blueflag.gr/odigies-maps  
 • Η ενημερωτική Αφίσα του Προγράμματος (ελληνικά & αγγλικά) η οποία αποστέλλεται στους διαχειριστές των ακτών από την ΕΕΠΦ. Οι διαστάσεις της είναι: 70cm ύψος Χ 50cm πλάτος και τοποθετείται στον Πίνακα Ανακοινώσεων. (Υψηλή ανάλυση: ελληνικά & αγγλικά)
 • Φυλλάδιο "GREEN KEY" (ελληνικά & αγγλικά)
   
 • Αφίσα για την Ποσειδωνία (ελληνικά & αγγλικά)
   
 • Ο Κώδικας Συμπεριφοράς. Μπορεί να τοποθετηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων ή σε ξεχωριστή πινακίδα, πάνω στην ακτή. (Για την εκτύπωση του εντύπου "Κώδικας Συμπεριφοράς" πατήστε εδώ
 • Τους τίτλους με μια περιγραφή και τις ημερομηνίες από τουλάχιστον πέντε (5) εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται την τρέχουσα περίοδο. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου το έντυπο θα πρέπει να ανανεώνεται και να τοποθετείται δίπλα στις δραστηριότητες που ήδη έχουν γίνει φωτογραφικό υλικό από αυτές.
 • Το ωράριο του ναυαγοσώστη/παρουσία ναυαγοσωστικών εφοδίων στην ακτή.
 • Η αφισέτα με το όνομα της ακτής & του Διαχειριστή η οποία αποστέλλεται από την ΕΕΠΦ και συμπληρώνεται από τον διαχειριστή. Οι διαστάσεις της είναι 34cm ύψος Χ 24 cm πλάτος. Τα στοιχεία που συμπληρώνονται πρέπει να είναι ανεξίτηλα: Όνομα Ακτής και Διαχειριστή (pdf) για εύκολη συμπλήρωση και ηλεκτρονικά.
   
 • Πληροφορίες για τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης ακτής και της γύρω περιοχής, σε μέγεθος Α4. (Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα καλαίσθητο πληροφοριακό έντυπο με τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της ακτής και της γύρω περιοχής. Να αναφερθεί οτιδήποτε υπάρχει στην περιοχή από πανίδα και χλωρίδα και αν είναι δυνατό με μία φωτογραφία)
 • Το Σχεδιάγραμμα της ακτής πρέπει να είναι έγχρωμο, καλαίσθητο και εύκολα κατανοητό από το κοινό. Πρέπει να περιέχει όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, που υπάρχουν στην ακτή, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται με τη χρήση μικροσχημάτων (pictograms). Τα μικροσχήματα (pictograms) θα πρέπει να παρουσιάζονται οπωσδήποτε σε υπόμνημα, με τις επεξηγήσεις στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
  - Δείτε ένα δείγμα "Σχεδιαγράμματος Ακτής" πατώντας εδώ.
  - Κατεβάστε τα μικροσχήματα/pictograms πατώντας εδώ.

Το σχεδιάγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θέση των παρακάτω (ελληνικά & αγγλικά):

- Δείκτες "Είσαι εδώ"  - "You are here" pointers
- Οριοθέτηση περιοχής με Γαλάζια Σημαία - Demarcation of Blue Flag area
- Πίνακας Ανακοινώσεων «Γαλάζια Σημαία» -  Blue Flag Information Board 
- Άλλος Πίνακας ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχει) - Location of other information board (When applicable)
- Ναυαγοσώστες ή ναυαγοσωστικός εξοπλισμός -  Lifeguards or lifesaving equipment         
- Εξοπλισμός πρώτων βοηθειών -   First aid equipment 
- Η περιοχή που περιπολείται (παραλίες με ναυαγοσώστες) -  The area patrolled (beaches with lifeguards)
- Τηλέφωνα -   Telephones  
- Τουαλέτες (συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών για άτομα με ειδικές ανάγκες) -   Toilets (including toilets for disabled)     
- Πόσιμο νερό -   Drinking water  
- Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων και ποδηλάτων -   Car and bicycle parking  
- Κάμπινγκ στην/κοντά στην παραλία -   Authorized camping sites at/near the beach
- Δοχεία απορριμμάτων κατά μήκος της ακτής - Waste Bins
- Μεγαλύτερα δοχεία απορριμμάτων -   Larger waste receptacles  
- Κάδοι ανακύκλωσης -   Recycling facilities   
- Σημεία δειγματοληψίας νερού -   Water sampling points   
- Σημεία πρόσβασης και πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες -   Access points and access for disabled  
- Μονοπάτια πεζών -   Foot paths 
- Ζώνη δραστηριοτήτων (κολύμπι, ιστιοπλοΐα, σέρφινγκ κ.λπ.) -   Zoning (swimming, sailing, surfing etc)  
- Έξοδοι ομβρίων υδάτων -  Storm water outlets 
- Ποτάμια και εισροές -   Rivers and inflows  
- Κοντινές ευαίσθητες φυσικές περιοχές, κ.λπ. - Nearby sensitive natural areas, etc
- Τοπικά αξιοθέατα (όπου ισχύει) -   Local landmarks (where applicable)
- Κοντινά μέσα μαζικής μεταφοράς -   Nearby public transport
- Κλίμακα χάρτη - Scale bar
- Κατεύθυνση (Βορράς) - Direction (North)               

 • Τα πιο πρόσφατα Αποτελέσματα Νερών Κολύμβησης τα οποία δεν πρέπει να ξεπερνούν μεταξύ τους τις 30 ημέρες, μπορείτε να τα βρείτε στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (https://www.blueflag.gr/apotelesmata-analyseon) ή στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: http://www.bathingwaterprofiles.gr 
 • Θα πρέπει να συμπληρώσετε τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας στο «έντυπο αποτελεσμάτων» (Δείτε το παράδειγμα εδώ  και διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ ). Προσοχή: Συμπληρώνετε τη σωστή παράμετρο στη σωστή στήλη Escherichia Coli, Intestinal Enterococci.
   
 • Οδηγίες για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων, σε μέγεθος Α4. (Για την εκτύπωση του εντύπου "Οδηγίες για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων" πατήστε εδώ )
 • Άδεια παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας (χρειάζεται μόνο: ο αριθμός αδείας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία - μισό Α4).
 • Οι ενδείξεις Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ, WC για ΑΜΕΑ, στάθμευση των αναπηρικών οχημάτων (εφόσον η ακτή διαθέτει περιοχή στάθμευσης) πρέπει να τοποθετηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων, αλλά και σε ξεχωριστές πινακίδες (με βελάκια), κατά μήκος της ακτής, που θα βοηθούν τον επισκέπτη να εντοπίσει εύκολα τις υπηρεσίες αυτές.  Αν η συγκεκριμένη ακτή δεν διαθέτει τις υπηρεσίες ΑMEA (WC & προσβάσεις) θα πρέπει να αναφερθεί το όνομα άλλης βραβευμένης ακτής, εντός ορίων Δημοτικής Ενότητας, η οποία διαθέτει: Προσβάσεις & WC ΑΜΕΑ.
 • Επιπλέον στον Πίνακα Ανακοινώσεων θα πρέπει να τοποθετηθούν :
  • επεξήγηση του συστήματος σημαιών σε έκτακτη ανάγκη,
  • ώρες λειτουργίας ναυαγοσωστικών υπηρεσιών και Πρώτων Βοηθειών,
  • επείγοντα τηλέφωνα για την αστυνομία, τις Πρώτες Βοήθειες (ασθενοφόρο), για το Λιμεναρχείο και τα κάθε είδους τηλέφωνα επειγόντων περιστατικών π.χ. έκτακτο περιστατικό τοξικών ή πετρελαιοειδών στη θάλασσα.
 • Στις υποψήφιες ακτές για βράβευση θα πρέπει να τοποθετηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων
  η αφισέτα "Υποψήφια ακτή"

Εγκαταστάσεις υγιεινής (WC)

Οι εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να είναι καθαρές καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Θα πρέπει να είναι εξοπλισμένες με νιπτήρες, σαπούνι και καθαρές πετσέτες (χάρτινες ή υφασμάτινες) ή ηλεκτρικό στεγνωτήρα χεριών. Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει να είναι ασφαλή. 

Εάν η ακτή δεν διαθέτει εγκαταστάσεις υγιεινής θα πρέπει οι χρήστες να μπορούν να απευθύνονται στα παρακείμενα καταστήματα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει ειδική ενδεικτική πινακίδα που να αναφέρει «WC στα παρακείμενα καταστήματα».

Εγκαταστάσεις υγιεινής και προσβάσεις για ΑΜΕΑ

Σε τουλάχιστον μία βραβευμένη ακτή της Δημοτικής Ενότητας θα πρέπει να υπάρχουν

 • Εγκαταστάσεις υγιεινής για ΑΜΕΑ  
 • και προσβάσεις για ΑΜΕΑ

Οι προσβάσεις ΑΜΕΑ θα πρέπει να είναι απολύτως ισόπεδες. Θα πρέπει να ξεκινούν από κάποιο ομαλό οδόστρωμα και να μην έχουν κενά. Επιπλέον θα πρέπει να φθάνουν 1-2 μέτρα από τη θάλασσα. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, όπου υπάρχουν περιοχές στάθμευσης, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις για τη στάθμευση των οχημάτων Αμεα.

Πινακίδες Οριοθέτησης Ακτής

 Μία βραβευμένη ακτή με Γαλάζια Σημαία θα πρέπει να οριοθετείται είτε από το φυσικό περιβάλλον είτε με πινακίδες διπλής όψεως που θα αναγράφουν Αρχή 

  και Τέλος Βραβευμένης ακτής  Η βραβευμένη ακτή δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερο μήκος των 400 μέτρων. Στα όρια της βραβευμένης ακτής θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες και τα ναυαγοσωστικά εφόδια ή ναυαγοσώστης εφόσον είναι πολυσύχναστη. 
Σε βραβευμένη ακτή άνω των 400 μέτρων όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες (πληροφόρηση, ναυαγοσωστικά, κλπ.) θα πρέπει να παρέχονται και στο πρόσθετο κομμάτι της ακτής.

Ενδεικτικές Πινακίδες κατά μήκος της ακτής

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ και WC για ΑΜΕΑ, parking ΑΜΕΑ (εφόσον διαθέτει η ακτή περιοχή στάθμευσης) πρέπει να εντοπίζονται εύκολα από τους λουόμενους, με ενδεικτικές πινακίδες (κατευθυντήριες).

Ντους

Στο ντους θα πρέπει να τοποθετηθεί η πινακίδα "απαγορεύεται η χρήση σαμπουάν"

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο κοντά στην ακτή

Πινακίδα με το Σημείο Δειγματοληψίας

Πινακίδα όπου θα αναγράφει τη φράση «Σημείο Δειγματοληψίας», η οποία θα βρίσκεται στην ακτή, περίπου στην ευθεία από το σημείο όπου παίρνει το δείγμα ο Δειγματολήπτης

Ιστός Γαλάζιας Σημαίας

Ιστός στον οποίο θα αναρτηθεί η Γαλάζια Σημαία και θα πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στον Πίνακα Ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο στην ακτή.

Ναυαγοσωστικός Πύργος,  Ναυαγοσωστικός εξοπλισμός & Yλικά Πρώτων Βοηθειών

Πολυσύχναστες: Οι ακτές που έχουν χαρακτηρισθεί από τις αρχές πολυσύχναστες θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ναυαγοσώστη. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει στην ακτή Ναυαγοσωστικός Πύργος.
Ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα ορίζονται από την εθνική νομοθεσία και να είναι ελεγμένος από την αρμόδια λιμενική αρχή.
Τα υλικά πρώτων βοηθειών (Περιεχόμενο Φορητού Φαρμακείου Ναυαγοσώστη) πρέπει να είναι τα προβλεπόμενα από το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα.
Το ωράριο παρουσίας του ναυαγοσώστη στην ακτή θα πρέπει να αναγράφεται στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

Μη Πολυσύχναστες: Οι ακτές οι οποίες δεν έχουν χαρακτηρισθεί πολυσύχναστες και δεν έχουν ναυαγοσώστη θα πρέπει να έχουν ναυαγοσωστικό εξοπλισμό σε εμφανή θέση επί της ακτής.
Στις ακτές αυτές ο εξοπλισμός διάσωσης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημεία άμεσα εντοπίσιμα από το κοινό και να βρίσκεται σε τέτοιες θέσεις (περισσότερες της μίας εφόσον κριθεί απαραίτητο) που να διευκολύνουν την έγκαιρη πρόσβαση από οποιοδήποτε σημείο της ακτής. Στις ακτές που δεν είναι τοποθετημένοι ναυαγοσώστες και δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας, συνιστάται ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός να τοποθετείται ανά 100 μέτρα μετώπου βραβευμένης ακτής.
Ο ναυαγοσωστικός εξοπλισμός της ακτής είναι επιθυμητό να έχει: Κυκλικό σωσίβιο μικρό, Κυκλικό μεγάλο σωσίβιο, Σφυρίχτρα, Σχοινί επιφανείας 25 μέτρων.
Τα υλικά πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι: Κοινοί επίδεσμοι (5), Γάζες αποστειρωμένες πακέτα (2), Ελαστικός επίδεσμος (1),  Mercurochrom 50cc, Οινόπνευμα 50cc, Λευκοπλάστης (1), Ψαλίδι κοινό (1), Έντυπο με τηλεφωνικούς αριθμούς ανάγκης περιοχής (1).  

Σημείο Ναυαγοσωστικών εφοδίων

Χώρος φύλαξης των Ναυαγοσωστικών εφοδίων στην ακτή

Σημείο Πρώτων Βοηθειών

Χώρος φύλαξης του εξοπλισμού για τις Πρώτες Βοήθειες στην ακτή

Κάδοι Απορριμμάτων

Μικροί Κάδοι Απορριμμάτων κατά μήκος της ακτής, κοντά στους λουόμενους

Δοχεία για αποτσίγαρα

Δοχεία για τα αποτσίγαρα κοντά στους λουόμενους

Δοχεία Ανακύκλωσης

Δοχεία Ανακύκλωσης για τουλάχιστον τρία είδη (π.χ. χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο)

Όρια κολύμβησης (Σημαδούρες)

Όρια κολύμβησης (σημαδούρες) για την ασφαλή κολύμβηση των λουομένων

Δίαυλος Θαλάσσιων Σπορ (εφόσον υπάρχουν σπορ στην ακτή)

Δίαυλος για την είσοδο και έξοδο των σκαφών από την ακτή για την αποφυγή ατυχημάτων που να εκτείνεται μέχρι το όριο κολύμβησης των λουομένων

Περιβαλλοντικές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ο Δήμος και ο υπεύθυνος της ακτής θα πρέπει να μπορούν συνεργαζόμενοι, να παρουσιάσουν τουλάχιστον πέντε (5) διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (οι 3 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου). Μερικές καλές πρακτικές περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορείτε να δείτε εδώ.

Όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ χαρακτήρα.  Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων με κίνδυνο την απόρριψη της αίτησης! Η Διεθνή Επιτροπή Κρίσεων είναι ιδιαίτερα αυστηρή με το κριτήριο των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Στην αίτηση υποψηφιότητας βράβευσης θα πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: 1)Τίτλος Δραστηριότητας, 2) Αναλυτική Περιγραφή Δραστηριότητας, 3) Εκτίμηση Δραστηριότητας για την επιτυχία της (έκανε πολλούς ανθρώπους να συμμετέχουν, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κλπ.) 4) Πως η δραστηριότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον. Επιπλέον θα πρέπει να αναρτηθεί φωτογραφικό υλικό για κάθε μία από τις δραστηριότητες.

Στην αίτηση υποψηφιότητας εκτός από τις πέντε (5) διαφορετικές δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να αναφερθούν και πέντε (5) που έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά συμπληρώνοντας τα εξής πεδία: 1)Τίτλος δραστηριότητας, 2)Στόχος δραστηριότητας, 3)Σε ποιούς απευθύνεται (π.χ. κατοίκους περιοχής, επισκέπτες/τουρίστες, μαθητές, κ.α.), 4)Το περιεχόμενο ή το μήνυμα της δραστηριότητας, 5)Τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσετε για να περάσετε το μήνυμα.

Θυμίζουμε ότι οι δραστηριότητες πρέπει να γίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί, καθώς είναι υποχρεωτικό από το Πρόγραμμα κριτήριο. Θα πρέπει βεβαίως να τηρηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν τεθεί από τους αρμόδιους για την υγεία φορείς της χώρας. Προτείνεται βεβαίως ο αριθμός συμμετεχόντων να είναι χαμηλός. Και για φέτος (2022), είναι αποδεκτό να διοργανωθούν online σεμινάρια (webinars).

Κολυμβητική περίοδος για τις ακτές με Γαλάζια Σημαία

Η θερινή περίοδος ξεκινά 1η Ιουνίου και μέχρι τις 31 Ιουνίου θα πρέπει να αναρτηθεί η Γαλάζια Σημαία στις ακτές που έχουν βραβευθεί.

Η κολυμβητική περίοδος κανονικά λήγει την 31η Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που διαχειριστές ακτών θέλουν να λήξουν την περίοδο της βραβευμένης ακτής τους νωρίτερα της 31ης Οκτωβρίου (όχι όμως νωρίτερα της 15ης Σεπτεμβρίου) τότε θα πρέπει:

 • να υποστείλουν τη Γαλάζια Σημαία,
 • να αφαιρέσουν όλα τα έντυπα από τον Πίνακα Ανακοινώσεων
 • και να τοποθετήσουν σε αυτόν ΜΟΝΟ τα πρόσφατα αποτελέσματα νερών κολύμβησης και
  την αφισέτα "Λήξης Περιόδου"

Μετά την 31η Οκτωβρίου δεν πρέπει να υπάρχει κανένα έντυπο και φυσικά θα πρέπει να έχει υποσταλεί η Γαλάζια Σημαία.

Σημειώνουμε ότι η διατήρηση της Γαλάζια Σημαίας στον ιστό της ακτής μετά την λήξη της περιόδου μπορεί να επιφέρει μέχρι και απόσυρση της ακτής από το Πρόγραμμα.

Φωτογραφικό υλικό από την οργάνωση της ακτής 

Για να δείτε το φωτογραφικό υλικό που χρειάζεται για την οργάνωση της ακτής πατήστε εδώ

 

 

Page files: