Διεθνές Πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία"

Η ΕΕΠΦ χειρίζεται το διεθνές πρόγραμμα "Γαλάζια Σημαία" στην Ελλάδα από το 1992. Η "Γαλάζια Σημαία", σύμβολο ποιότητας σε πάνω από 50 χώρες σήμερα, που διαρκώς αυξάνονται, απονέμεται με αυστηρά κριτήρια σε οργανωμένες ακτές και μαρίνες που διαχειρίζονται παράκτιοι Δήμοι, ξενοδόχοι και άλλοι φορείς. Το εθελοντικό Πρόγραμμα “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” (“BLUE FLAG”) ξεκίνησε τη δεκαετία του '80. Σήμερα συμμετέχουν στο εθελοντικό αυτό πρόγραμμα 51 χώρες από όλες σχεδόν τις ηπείρους, δηλαδή όχι μόνο της Ευρώπης. Ο υπεύθυνος σε διεθνές επίπεδο χειριστής του Προγράμματος, το Fee (Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σε συνεργασία με τους Συντονιστές των χωρών μελών του, αναμορφώνει κατά καιρούς τα κριτήρια βράβευσης, καθιστώντας συνεχώς αυστηρότερη την εφαρμογή τους, με στόχο τη βελτίωση, των συνθηκών στις ακτές και μαρίνες που βραβεύονται.

519 Ελληνικές ακτές, 15 μαρίνες και ένα σκάφος αειφόρου τουρισμού κέρδισαν το διεθνές βραβείο ποιότητας “ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ” για το 2018 - 2η η Ελλάδα Παγκοσμίως

Δείτε εδώ:

Page files: 

Οδηγίες προς τους διαχειριστές ακτών

Οι διαχειριστές των ακτών που έχουν βραβευθεί με τη Γαλάζια Σημαία για το 2018 oι θα πρέπει να κάνουν login και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ώστε να συμπληρώσουν το απαιτούμενο φωτογραφικό υλικό με φωτογραφίες της τρέχουσας καλοκαιρινής περιόδου που πιστοποιούν τη φετεινή κατάσταση της ακτής και τη συμμόρφωσή της με τα κριτήρια του προγράμματος.